Sport KDV ’t Sjoepkerke

Bij Kinderdagverblijf ’t Sjoepkerke sluiten we aan bij het spontane bewegen.
Kinderen ontdekken de wereld door middel van spelen en bewegen. Daarom besteden we veel aandacht aan activiteiten zoals buiten spelen, klimmen, springen, klauteren, balanceren maar ook samen muziek maken, dansen en zingen.

In ons kinderdagverblijf stralen we een huiselijke sfeer uit: gezelligheid, opvang vanuit een liefdevolle en warme benadering, verbinding met thuis, betrokkenheid en vertrouwen is ons uitgangspunt.
We zijn kleinschalig, dit zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen, maar ook ouders zich thuis voelen.

Halen en brengen
Graag willen wij u verzoeken om uw kind op de afgesproken tijd te brengen zodat wij op tijd aan ons dagritme kunnen beginnen. Ook willen we u vragen om op tijd door te geven wanneer uw kind niet of later als afgesproken naar het kinderdagverblijf komt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie en dergelijke.
Bij het brengen kunt u eventueel onder genot van een kopje koffie of thee eventuele bijzonderheden aan de medewerker doorgeven. Heeft het kind bijvoorbeeld slecht geslapen dan kan de leiding daar rekening mee houden. Of bent u thuis begonnen aan de zindelijkheidstraining dan geeft u dat door zodat hierop ingespeeld kan worden. Neem altijd rustig de tijd om de overgang voor het kind te vergemakkelijken door samen een boekje te lezen of een puzzeltje te maken. Wel willen we u vragen ons dagritme te respecteren. Wanneer u hier rustig de tijd voor wilt nemen raden wij u aan iets eerder te komen. Neem vervolgens duidelijk afscheid van uw kind en loop niet weg zonder iets te zeggen.
Wanneer u uw kind komt halen is het prettig als het de gelegenheid krijgt om het spel af te maken. U kunt dan in de tussentijd bij de leiding informeren naar activiteiten en bijzonderheden van de dag. Wij willen zo regelmatig met u de ontwikkelingen doornemen en eventuele pedagogische aanpak met u bespreken. Als het echter ongelegen komt op dat moment is het raadzaam een aparte afspraak te maken. Eenmaal per jaar zijn er voor alle ouders/verzorgers 10 minutengesprekken waarin de ontwikkelingen van uw kind worden besproken.
Haalt iemand anders uw kind op bijvoorbeeld opa, een tante, een buurvrouw, stel deze dan vooraf aan ons voor wanneer u uw kind ophaalt. Een onaangekondigde “ophaler” krijgt uw kind niet mee naar huis, ook al is het een bekend gezicht

 

Voeding

Het kinderdagverblijf zorgt, met uitzondering van dieetvoeding en warm eten (potjes), voor eten en drinken. Wij stimuleren vooral het eten van gezonde voeding waaronder fruit en volkorenbrood. Daarnaast proberen we rekening te houden met de eetgewoonten van ieder kind zoals die met ouders/verzorgers besproken zijn. De momenten waarop gegeten en gedronken wordt zijn iedere dag hetzelfde met uitzondering van speciale dagen rondom feesten zoals Pasen en Kerst. Dan organiseren wij een lunch voor de kinderen.

’s Ochtends wordt er met de kinderen vers fruit gegeten en gedronken. Tussen de middag wordt gezamenlijk brood gegeten met diverse soorten beleg en krijgen de kinderen een beker melk. Aan het einde van de middag krijgen de kinderen een bakje yoghurt en een rijstwafel of een andere gezonde snack met drinken. Tevens stimuleren wij de kinderen zelf te eten en laten wij ze drinken uit een open beker. Mocht uw kind hier moeite mee hebben dan zijn er uiteraard ook tuitbekers aanwezig en zullen we het drinken uit een grote beker blijven oefenen.
Wilt u uw kind laten trakteren ter gelegenheid van zijn/haar verjaardag, dan wordt u verzocht dit in overleg met de pedagogisch medewerker te doen in verband met allergieën van sommige kinderen.

Aanmelden
Kinderen kunnen aangemeld worden via onze website www.sjoepkar.nl. Op het kinderdagverblijf kunt u ook formulieren krijgen die handmatig kunnen worden ingevuld en kunnen worden voorzien van uw handtekening. Wij nemen contact met u op en nodigen u uit voor een intakegesprek wanneer plaatsing op de gewenste tijdstippen mogelijk is. Wanneer er geen plaats is op de gewenste tijdstippen wordt er naar een andere oplossing gezocht of wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Intakegesprek
Wanneer uw kind geplaatst kan worden maken nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden uw persoonlijke wensen betreffende uw kind doorgesproken zoals rust- en eetgewoonten, opvoedingswensen en andere zaken die wij moeten weten om zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Daarnaast krijgt u uitgebreid informatie omtrent het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf zoals organisatie, visie, aanpak, de groep etc. Afspraken en dagdelen worden in een overeenkomst vastgelegd. Wanneer er sprake is van medicijnen worden omtrent de toediening afzonderlijke afspraken vastgelegd. Zie hiervoor ons “Protocol Medisch handelen”.

Dagdelen
Een dagdeel loopt van 07.00 – 13.00 uur of van 12.00 – 19.00. Als uw kind een ochtend komt haalt u uw kind uiterlijk om 13.00 uur op en komt uw kind een middag dan bent u vanaf 12.00 uur welkom om uw kind te brengen (Uw kind heeft dan thuis geluncht). Uw kind wordt dus uiterlijk om 13.00 uur of om 19.00 uur opgehaald.

Flexibele opvang
Hebt u extra opvang nodig buiten de reeds afgesproken dagdelen? Dit kan wanneer de capaciteit het toelaat. In overleg met ons plant u de extra opvang voor uw kind. Zo kunt u buiten de overeengekomen dagdelen gebruik maken van extra opvang op momenten dat dit gewenst is. De uurprijs voor extra dagdelen is gelijk aan de geldende. U ontvangt achteraf hierover de factuur.

Wenprocedure
Voor elk kind dat onze opvang bezoekt is het van belang dat het zich thuis gaat voelen. Nieuwe omgeving, nieuwe mensen, dat zijn allemaal spannende dingen waar een kind langzaam in moet groeien. Maar niet alleen voor het kind is het spannend, voor de ouder is dat net zo. Wij hanteren hiervoor een procedure zodat zowel kind als ouder kan wennen aan de nieuwe situatie.
De eerste dag lijkt ons 1 á 2 uur voldoende en vragen de ouder dan ook het kind op te halen. De tweede dag herhalen wij de procedure maar dan blijft het kind langer. We voeren zo vaak als nodig de aanwezige uren op of terug totdat het kind gewend is. Om het kind wat extra houvast te bieden in de wenperiode is het mogelijk om iets vertrouwd aan het kind mee te geven, iets waar het aan gehecht is zoals een knuffel en/of fopspeen.
Voor ouders/verzorgers die moeite hebben om het kind achter te laten in het kinderdagverblijf houden wij desgewenst telefonisch contact om te laten weten hoe het met het kind gaat.

Opzeggen / wijzigen / doorstromen
Opzeggen of wijzigen van de overeenkomst dient schriftelijk doorgegeven te worden aan de directeur. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en kan per de 16e of de 1e van de maand plaatsvinden. Wanneer een kind 4 jaar wordt eindigt het contract automatisch. U kunt dan vervolgens gebruik maken van onze buitenschoolse opvang van Sport BSO Sjoepkar. Uw kind kan dan gemakkelijk doorstromen. Hiervoor wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Klachtenprocedure
Wij stellen het op prijs als ouders/verzorgers een klacht in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar maken met de medewerker(s). Zijn ouders/verzorgers ontevreden over de afhandeling van de klacht dan kunnen ze contact opnemen met de manager en/of de directeur van Kinderdagverblijf ‘t Sjoepkerke. Wordt de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost kan deze ingediend worden bij de klachtencommissie. Op de website vindt u alle gegevens omtrent deze procedure

Bij ’t Sjoepkerke werken we volgens een bepaald dagritme. Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als regelmaat voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en rusten en dat er voldoende tijd overblijft voor activiteiten en/of vrij spel. De dagindeling wordt volgens onderstaande globale structuur elke dag herhaald. Bij mooi weer, tijdens uitstapjes of verjaardagen, kan het echter voorkomen dat er in het schema iets verschuift.

Ontbijten
Er wordt dagelijks om 7.30 uur met de kinderen van de Sport BSO de Sjoepkar (voorschoolse opvang) ontbeten. Wanneer u dit als ouders wenst dan kan uw kind samen met ons ontbijten. Wij verzorgen dan een verantwoorde broodmaaltijd en drinken.

Globale dagindeling:
07.00-09.00: Kinderen worden gebracht, er is tijd voor een praatje en een kopje koffie of thee terwijl de kinderen spelen.
• 09.00-11.30: Activiteiten zoals dansen, muziek maken, verven, knutselen, kleien, buiten spelen. Tussendoor drinken we en eten we fruit.
• 11.30-12.00: Samen gaan we aan tafel en krijgen alle kinderen een verantwoorde broodmaaltijd en drinken.
• 12.00-13.00: De kinderen worden verzorgd, krijgen een schone luier of gaan naar het toilet. Kinderen die alleen de ochtend blijven worden opgehaald en kinderen die ’s middags komen worden gebracht. (ophalen vóór 13.00 uur)
• 13.00-15.00: Kinderen die moe zijn gaan even rusten. Andere kinderen krijgen een rustige activiteit aangeboden, bijv. boekjes lezen, kleien, knutselen etc.
• 15.00-15.30: De kinderen worden verzorgd, krijgen een schone luier of gaan naar het toilet. Dit wordt gevolgd door gezamenlijke activiteiten zoals samen zingen, voorlezen etc.
• 15.30-16.00: Alle kinderen krijgen een tussendoortje, bijv. yoghurt of een andere gezonde snack met drinken.
• vanaf 16.00: de activiteiten worden afgestemd op de tijdstippen waarop de kinderen worden opgehaald.

Sport KDV ’t Sjoepkerke Brunssum

Bij sport kinderopvang Het Sjoepkerke weten wij dat kinderen graag veel bewegen en spelen. Daarom vinden wij het heel belangrijk kinderen de ruimte en de mogelijkheden te bieden om zo optimaal mogelijk te kunnen bewegen. Voor de allerkleinste hebben wij een deel van de groep speciaal ingericht waar zij ongestoord kunnen ontdekken en spelen en waar volop ruimte is om in hun eigen tempo te ontwikkelen.  Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun bewegingsontwikkeling bieden wij de juiste materialen en activiteiten aan, denk hierbij aan veel bewegingsactiviteiten die zowel binnen als buiten plaatsvinden. Spelenderwijs bieden wij volop ervaringen om aan de fysieke behoeftes van de kinderen te voldoen. Daarnaast stimuleren we de creativiteit van kinderen, wij helpen de kinderen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en laten zo hun zelfvertrouwen groeien. Wij bieden hen de mogelijkheden om zijn of haar eigen nieuwsgierigheid te volgen. Omdat we het buiten zijn heel belangrijk vinden hebben we voor het kinderdagverblijf een eigen tuin gecreëerd waar voor alle kinderen voldoende te doen is zoals een buitenkeuken, zandbak, speelhuisje en onze eigen moestuin.

In ons kinderdagverblijf  hebben wij 2 horizontale groepen met een rustige huiselijke sfeer. De pedagogisch medewerksters werken vanuit een liefdevolle en warme benadering. Verbinding met thuis, betrokkenheid en vertrouwen is ons uitgangspunt waardoor niet alleen de kinderen, maar ook ouders zich thuis voelen.

Openingstijden

Sport KDV ’t Sjoepkerke is geopend op:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 7:00 – 19:00 uur

 

Sjoepkar Sport buitenschoolse opvang Brunssum ‘outdoor’

Koningstraat 71 6441 GN Brunssum

Telefoonnummer: 06-12178562 * E-mail: info@sjoepkar.nl

KDV LRKP Brunssum : 196973569

Sport KDV ’t Sjoepkerke Merkelbeek

 

Sport KDV ‘t Sjoepkerke is gelegen in BMV de Henkhof in Merkelbeek. Wij bieden dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Hier hebben wij alle mogelijkheden om de kinderen een leerzame dag te bezorgen vol uitdaging en plezier. BMV de Henkhof en de omgeving geven ons de mogelijkheid om een zeer gevarieerd en actief dagprogramma aan te bieden. Naast dat wij een gezellig ingerichte groep hebben kunnen wij gebruik maken van de inpandig gelegen gymzaal, grote theaterzaal en bibliotheek. Ook kunnen wij gebruik maken het naastgelegen schoolplein van Basisschool St. Jozef, het voetbalveld en de speeltuin.

 

De motorische ontwikkeling krijgt bij Sport KDV ’t Sjoepkerke extra aandacht, aangepast aan de leeftijd van het kind. Kinderen hebben een innerlijke spontane drang om te bewegen en hun zintuigen te gebruiken. De medewerkers spelen in op deze ontwikkeling door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het spontane bewegen en het aanbieden van activiteiten die gericht zijn op bewegen en gebruik van zintuigen te stimuleren.

 

De verzorging en begeleiding van de kinderen in ons kinderdagverblijf is erop gericht dat ze, zowel individueel als in groepsverband, zoveel warmte en aandacht krijgen dat zij zich in een vertrouwde omgeving en prettige sfeer optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Als team weten wij zeker dat uw zoon of dochter een fijne tijd bij ons heeft. Wij geven uw kind die zorg en aandacht die het nodig heeft.

 

 

Openingstijden

Sport KDV ’t Sjoepkerke is geopend op:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 7:00 – 19:00 uur

 

Sport KDV ’t Sjoepkerke Merkelbeek

Clemensweg 1, 6447 AZ Merkelbeek

Telefoonnummer: 06-24363211 * E-mail: info@sjoepkar.nl

KDV LRKP Merkelbeek : 225311707

Oudercontacten
Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf vinden wij het contact met ouders/verzorgers erg belangrijk.
Op de volgende manieren krijgt de samenwerking tussen de ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf gestalte:
• Het intakegesprek voor aanvang van de opvang
• De dagelijkse contacten tussen ouders/verzorgers en medewerkers
• Regelmatig een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de opvang
• 1x per jaar een 10 minutengesprek
• Minimaal 1x per jaar een ouderavond
• Contact en overdracht naar basisonderwijs
Gesprekken worden gevoerd op basis van verslaglegging. Voor elk kind houden wij in een schriftje de ontwikkelingen bij waardoor we gericht met ouders/verzorgers over hun kind kunnen spreken.

Oudercommissie
Kinderdagverblijf ’t Sjoepkerke en Sport BSO de Sjoepkar hebben samen een overkoepelende Oudercommissie
De commissie is de afvaardiging van alle andere ouders die opvang geregeld hebben via Kinderopvangorganisatie de Sjoepkar. Voorbeelden van taken en mogelijkheden van de oudercommissie zijn als volgt. De commissie vormt het aanspreekpunt voor alle andere ouders. Hij vormt een belangrijke adviesstem, daar hij spreekt uit naam van alle ouders en Kinderopvangorganisatie de Sjoepkar goede contacten met ouders prefereert.
Het mede-organiseren van bijeenkomsten is ook een belangrijke taak van de oudercommissie. Kortom, de oudercommissie is een zeer belangrijk adviesorgaan voor ons.
Zie ook:
• “Protocol oudercommissie”,
• “Klachten-regelement”
• “Klachten-regelement oudercommissie”

Kinderdagverblijf ’t Sjoepkerke is 52 weken per jaar geopend.
Opvang bij Kinderdagverblijf ’t Sjoepkerke is 12 uur per dag, opgedeeld in 2 blokken van 6 uur.
Het tarief van Kinderdagverblijf ’t Sjoepkerke is € 8,80 per uur (tarief 2022).

Bovenstaande tarieven betreffende zogenaamde “All-In tarieven”. Dit houdt in dat hier de brood- en warme* maaltijden, fruit, tussendoortjes en drinken bij zijn inbegrepen. Ook de luiers en alle andere verzorgingsproducten verzorgen wij.
*per locatie verschillend

Berekening eigen bijdrage.
Om de eigen bijdrage te berekenen, dient u eerst het aantal uren per maand te bepalen; bijvoorbeeld 2 dagen van 6 uur met 4,33 weken per maand is 52 uur per maand.
Deze uren vermenigvuldigt u met bovengenoemd uurtarief tot een maandtarief; bijvoorbeeld 52 uur per maand * € 8,80 = € 457,60
Deze uren vult u ook in op de website van de belastingdienst om uw kinderopvangtoeslag te bepalen (KOT); bijvoorbeeld € 395,-
Het maandtarief minus de KOT is uw eigen bijdrage; bijvoorbeeld € 457,60 – € 395,- = € 62,60

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn in te zien door op onderstaande link te klikken:

Leveringsvoorwaarden Sport Kinderopvang

KOVnet 

https://app.kovnet.nl/signin

GGD

Regelmatig inspecteert de GGD onze locaties en de wijze waarop wij de kinderen begeleiden met als leidraad het pedagogisch plan. Van ieder bezoek wordt een inspectie rapport gemaakt. De inspectierapporten zijn openbaar en in te zien door op de volgende linkz te klikken:

Locatie Merkelbeek – [Inspectie RapportPDF]

Locatie Brunssum – [Inspectie RapportPDF]

Pedagogisch Plan

Reglementen, protocollen, procedures en pedagogisch beleid voor sport BSO Sjoepkar zijn beschreven en in te zien op locatie.

Wij vullen de “Sjoepkar” van uw kind voor een succesvolle toekomst